Monday, March 15, 2010

Masalah Perniagaan Orang Melayu - RPK Speaks His Mind

RPK memberi pandangan tentang masalah perniagaan orang Melayu. Beliau menerangkan bagaimana dasar-dasar dan perlaksanan dasar oleh kerajaan menghindari kejayaan orang Melayu untuk berniaga.
c4productionhouse

No comments:

Post a Comment